Ha en strukturerad fasadyta med släta fält skapar en vacker kontrast.
Denna fasad är belägen i Hägersten och var belagd med plastfärg. Åtgärden bestod av
total nedknackning av den befintliga putsfasaden och påförande av helt ny puts.
Fastighetsägaren ville få fram ett sobert intryck. Vi uppnådde detta genom att arbeta
med strukturen. I stället för att annvända olika färgnyanser för att skapa mjuka
kontraster använda vi samma färg. Den strukturerade ytan upplevs som en annan färg
mot den släta, på grund ljuset som faller olika på olika strukturer.