På enskedefältet ligger detta hus med utsmyckade hörn.
Färgnyansen är specialbruten.