Integritetspolicy

Vi på Byggtillit värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.
Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Ansvar avseende personuppgifter
Byggtillit, org.nr 556489–2627 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.
Du är ensam ansvarig för de personuppgifter som du skickar till Byggtillit. Om du lämnar personuppgifter om en tredje part är du också ensam ansvarig för:
– personuppgifterna för den tredje parten
– inhämta samtycke till sekretesspolicyn från tredje part
– informera den tredje parten om att de har rätt till
– dataportabilitet
– rättelse
– radering

Byggtillit förbehåller sig rätten att informera tredje part om sina personuppgifter som du skickar till Byggtillit i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.
Byggtillit kommer att behandla allt användarinnehåll i enlighet med denna integritetspolicy om inte annat överenskommits mellan parterna. Byggtillit ansvarar för behandlingen av de uppgifter som du lämnar i enlighet med dataskyddsförordningen.

Lagring av personuppgifter
De uppgifter som du lämnar till Byggtillit lagras inom EU.

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som Byggtillit kan behandla omfattar, men är inte begränsade till, namn, e-post, adress, telefon, personnummer, organisationsnummer och bilder.

Användning av personuppgifter
Byggtillit kan använda de personuppgifter som du tillhandahåller för följande ändamål:
• att skapa och hantera ditt personliga konto
• att kontakta dig, t.ex. vid offerter
• att tillhandahålla tjänster och produkter
• att skicka fakturor
Byggtillit kommer att spara dina personuppgifter så länge som behövs för att uppnå ovanstående ändamål, eller så länge Byggtillit är juridiskt skyldig.

Dina rättigheter
Du kan, när du vill, begära en export av dina personuppgifter som skickas till Byggtillit en gång om året. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära en rättelse eller radering av uppgifterna.
Byggtillit kan inte radera dina personuppgifter om det är enligt lag skyldigt att lagra det, t.ex. bokföringslagen.
Om du har lämnat in personuppgifter för en tredje part gäller samma rättigheter för dem. Du kan kontakta Byggtillit på denna adress: Byggtillit, Stockholmsvägen 18, 181 50 Lidingö, e-post info@byggtillit.se

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan delas inom Byggtillit. Inom ramen för tjänsten kan Byggtillit lämna ut information till en tredje part om det är nödvändigt för utförandet av tjänsten (t.ex. fakturering). Data som delas till tredje part används endast i enlighet med de syften som anges i denna integritetspolicy.
Byggtillit vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Byggtillit kan lämna ut personuppgifter när detta krävs enligt lag, domstolsbeslut eller om sådant avslöjande krävs i en rättslig utredning.