Reparationer och lagningar av betongtrappor är en vanlig åtgärd som vi på murare Stockholm utför. Runt om i Stockholm finns en mängd dåliga betongtrappor som skämmer fastigheterna. Särskilt utsatta är betongtrapporna som är gjorda på s:k kallade egna hemsbyggena.

Vi renoverar och lagar Stockholms betongtrappor

Det är inte så lätt som många tror att laga och reparera en betongtrappa.